ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG

 เพื่อให้การใช้งานผลิตภัณฑ์ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

SAITHONG สามารถใช้งานได้ครบตามจำนวนครั้ง

ที่กำหนด ทางเราจึงมีข้อเสนอแนะในการใช้งาน

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG      ดังต่อไปนี้

- การใช้งานไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG แต่ละครั้ง จะต้อง

ใช้สลับด้านกัน ไปทุกครั้ง (ไม่ควรใช้ด้านหนึ่งด้านใดซ้ำๆกัน)

- หลังใช้งานไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG ครั้งแรก ก่อนการ

ใช้งานไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG  ครั้งต่อๆไป ควรทำ

 

   ความสะอาดพื้นผิวของไม้อัดเคลือบฟิล์มดำSAITHONGก่อนด้วยน้ำและทาด้วยสารที่เป็นน้ำมัน ยกเว้น

  แอลกอฮอล์ และ สารทินเนอร์ 

- หลัง ตัด เจาะ หรือตอกแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์มดำSAITHONG  ควรทาสีกันน้ำหรือสารกันน้ำ บริเวณดังกล่าว

  ก่อนใช้งาน

- การใช้ Vibrator ขณะเทคอนกรีต ควรระมัดระวัง Vibrator กระแทกไม้อัดเคลือบฟิล์มดำSAITHONG รุนแรง               

  ซึ่งส่งผลให้อายุการใช้งานของไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG ลดลง และพื้นผิวของคอนกรีตหลังถอดแบบ        

  เป็นรอยได้

- ควรหลีกเลี่ยง ลักษณะการปฏิบัติงาน ที่จะทำให้เกิดรอย ขูดขีด บนผิวไม้อัดเคลือบฟิล์มดำSAITHONG

- ในการวางแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์มดำSAITHONG ก่อนเทคอนกรีต เพื่อให้แผ่นแบบหล่อแต่ละแผ่น แนบสนิทกัน

   การดึงแผ่นแบบ  หล่อออกจากกอง มาวางควรจะกลับด้านของแบบหล่อแต่ละแผ่นสลับกันไป แต่หากพบว่า

   ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำSAITHONG ที่วางแต่ละแผ่นมีร่องห่างอยู่บ้าง ให้ใช้วัสดุ เช่น ดินน้ำมัน ซิลิโคนหรือวัสดุอื่นๆ

   หยุดตรงร่องห่าง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำปูนไหลออกได้

 วิธีการจัดเก็บ

- การเก็บไม้อัดเคลือบฟิล์มดำSAITHONG ควรเก็บในที่ร่มและแห้ง

- วางพื้นเรียบหรือมีหมอนรองต้องใช้หมอนวาง 4-5 ตัว จัดวางระยะห่างให้เท่ากันเพื่อป้องกันการบิดตัวของไม้

- วางเก็บซ้อนกันวางหมอนรองให้เป็นแนวเดียวกันตั้งแต่ตั้งบนจนถึงตั้งล่าง

 

                      

  

 


  • www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 มิล AA2.jpg
    ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำSAITHONGเมื่อมีการตัดใช้งาน ไส้ไม้ ไม่กลวง และไส้แน่นตลอดทั้งแผ่น ไม้อัดยางเกรด A เมื่อมีการตัดใช้งาน ไส้ไม้ ไม่กลวง และไส้แน่นตลอดทั้งแผ่น

  • www.saithongplywood.com4.jpg
    ระยะเวลาการถอดไม้แบบ ตามมาตราฐานฯ กรมโยธาธิการ มาตราฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก มยธ. 101 - 2533 กำหนดระยะเวลาการถอดไม้แบบหล่อคอนกรีตดังต่อไปนี้ 2.13.4 แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จ...
Visitors: 391,394