บานประตู HDF

แนะนำการใช้งาน การจัดเก็บ การติดติั้งและขั้นตอนการทำสีบานประตู HDF

 1. การใช้งาน สำหรับใช้บานประตู

 2. การจัดเก็บ

     ต้องจัดเก็บประตูในที่แห้งไม่อับชื้นและไม่ถูกแสงแดด มีอากาศถ่ายเทห่างจากวัตถุไวไฟและต้องวางในแนวราบบนพื้นเรียบ โดยมีวัตถุรองรับอย่างเหมาะสมหากจัดเก็บเป็นตั้งต้องมีสายรัดและควรฉีดยาฆ่าแมลงในสถานที่จัดเก็บเป็นระยะ

  3. ขั้นตอนการติดตั้งบานประตู

    3.1 ควรตรวจสอบบานประตูทุกบานก่อนการติดตั้ง หากพบปัญหาให้แยกไว้และแจ้งผู้จำหน่าย

    3.2 ควรติดตั้งประตูหลังปูพื้นและติดหน้าต่างระหว่างการติดตั้งควรหลีกเลี่ยงการโดนน้ำ ความร้อนสะเก็ดไฟและสารเคมีต่างๆ

   

 

    3.3 ไสปรับขอบประตูออกได้ข้างละไม่เกิน 5 มม. และควรเว้นช่องระหว่างขอบประตูกับวงกบโดยรอบ 3 มม. เท่ากันตลอดแนว

          ด้านล่างสูงจากพื้น 3-5 มม.

    3.4 การติดตั้งใช้งานควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตราฐานเหมาะสมกับประตู และต้องติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนด

    3.5 ประตูควรทาสีกันน้ำหรือและแสงแดดที่หน้าและขอบทั้ง 4 ด้าน

  4. คุณสมบัติพิเศษของบานประตู HDF

    4.1 ติดตั้งง่ายโดยใช้เครื่องมือช่างไม้ธรรมดาสามารถใช้วงกบไม้ทั่วไปได้ไม่จำเป็นต้องใช้วงกบพิเศษสามารถเจาะเพื่อติดลูกบิด

         กลอนประตู โช๊คอัพและอุปกรณ์ต่างๆ ได้เหมือนกับบานประตูไม้ทั่วไป

    4.2 สามารถทำสีอะครีลิค สีน้ำมันแห้งช้าและเร็ว สีย้อมทุกประเภทตามที่ลูกค้าต้องการ

   5. ขั้นตอนการทำสี

     5.1 ขั้นตอนการเตรียมผิวหน้าบานประตู

         5.1.1 ทำความสะอาดบานประตูทั้ง 2 ด้าน และตรวจสอบผิวหน้าบานว่ามีการเสียหายหรือมีรอยขีดข่วนหรือไม่

                  ถ้ามีต้องซ่อมโดยใช้สีรองพื้นอะคริลิค(Acrylic Water Based) หรือเคมีโป๊ว เช่นพุตตี้ (Putty) ทาหรือแต่งบริเวณ

                  ที่เป็นรอยแล้วทิ้งให้แห้งสนิท

         5.1.2 ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 240-320 ขัดลูบบานทั้ง 2 ด้าน ตามลายไม้ แล้วใช้แปรงปัดฝุ่นที่บานออก

     5.2 ขั้นตอนการทำสีน้ำมัน

         5.2.1 นำบานประตูที่เตรียมผิวหน้าบานแล้ว พ่นหรือทาสีรองพื้น 1-2 เที่ยว ทิ้งไว้ให้สีแห้งสนิท

         5.2.2 ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 240-320 ขัดลูบผิวหน้าบานให้เรียบทั้ง 2 ด้าน และใช้แปรงปัดฝุ่นที่บานออก

         5.2.3 ใช้สีน้ำมันที่เตรียมไว้พ่นหรือทาให้ทั่วผิวหน้าบาน 1-2 เที่ยว ทิ้งไว้ให้สีแฟ้งสนิทก่อนนำไปใช้งาน

     5.3 ขั้นตอนการทำสีย้อม

         5.3.1 นำบานประตูที่เตรียมผิวหน้าบานแล้วพ่นสี้พื้นประมาณ 3-4 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

         5.3.2 ใช้ผ้าจุ่มสีย้อม (OIL) ที่เตรียมไว้ทาให้ทั่วบานประตูให้สีสม่ำเสมอและทิ้งไว้ให้สีแห้งหมาดๆประมาณ 3-5 นาที

         5.3.3 ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดตามลายไม้ให้เหลือสีย้อมในร่องเสี้ยน ทิ้งให้แห้ง

         5.3.4 พ่นแล็คเกอร์ทับหน้าประมาณ 1-2 เที่ยวจนผิวหน้าเนียนเรียบตามต้องการ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนนำไปใช้งาน

   6. รายละเอียดของบานประตู HDF (อ้างอิง มอก. บานประตูแผ่นไม้ประกอบ เลขที่ 192)

Visitors: 392,981