เกี่ยวกับเรา

 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทรทองไม้อัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

 สินค้าประเภทไม้อัดทุกชนิด นำเข้า ค้าส่ง และค้าปลีก

 มาเป็นเวลายาวนานกว่า 31 ปี

 

   ไทรทองไม้อัดเริ่ม เปิดกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในปี พ.ศ. 2544

    จึงได้ ดำเนินการเปลี่ยนมาเป็น หจก.ไทรทองไม้อัด จนถึงปัจจุบัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทรทองไม้อัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544โดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการดูแบบและคุณภาพไม้อัดเแปรรูป ไม้อัดก่อสร้าง และไม้อัดทำเฟอร์นิเจอร์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจการค้าขายไม้อัดแปรรูป ไม้อัดก่อสร้าง และไม้อัดทำเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการแนะนำว่าไม้อัดแปรรูปแบบชนิดใดสามารถนำไปใช้งานในด้านใดจึงจะเหมาะสม

ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทรทองไม้อัดยังใช้ระบบงานเดิมในการขายโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย และได้มีการดำเนินการแบบธุรกิจครอบครัว ซึ่งทำให้มีการคิดระบบงานใหม่ที่จะขยายกิจการให้กว้างขวางและเป็นที่รู้จักในวงการไม้อัดแปรรูป ไม้อัดก่อสร้าง และไม้อัดทำเฟอร์นิเจอร์ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อสามารถให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับไม้อัดได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งข้อมูลนี้จะมีรูปแบบและคุณภาพของไม้อัดชนิดต่างๆ พร้อมทั้งบอกรูปแบบการใช้งานว่าเหมาะสมกับงานชนิดไหน แบบใด ตลอดระยะเวลาดำเนินการทาง หจก.ไทรทองไม้อัด ได้มีการพัฒนาคุณภาพทางด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าที่ลูกค้าได้รับเป็น "สินค้ามาตรฐาน" โดยยึดหลักภายใต้คำขวัญ "ไม้อัดดี มีคุณภาพ ไม้อัดไทรทอง"

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

มุ่งเน้นทางด้านการค้าและบริการทางด้านไม้อัด ให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นผู้นำทางด้านการค้าและบริการทางด้านไม้อัดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

ภารกิจ (Missions)

-เราจะต้องตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยแนะนำสินค้าให้ตรงตามลักษณะงานของลูกค้าเป็นหลัก

-เราจะพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว

-เราจะขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายสาขาให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น

-เราจะจัดตั้งทีมขายให้มีศักยภาพ

-เราจะพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมไม้อัดที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม

 

Visitors: 392,980