ไม้โครง-ไม้จ๊อย

ไม้จ๊อย ไม้จ๊อย ไม้จ๊อยส์ ไม้โครง ไม้จ๊อยท์ ไม้ฟิงเกอร์จ๊อย

 

 

ไม้จ๊อย ไม้จ๊อย ไม้จ๊อย ไม้จ๊อยส์ ไม้โครง ไม้จ๊อยท์


ไม้จ๊อย คือ การนำไม้จริง มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความยาวให้กับไม้ธรรมชาติ ไม้จ๊อยทำโดยการนำไม้จริงมาต่อกันโดยวิธีเข้าเดือยยึดด้วยกาวมีขนาดประมาณ 1" x 2" นิ้ว ซึ่งราคาจะต่างกันตามชนิดของไม้ที่ใช้มีทั้งยางพาราเบญจพรรณ ฯลฯ

วิธีการผลิตไม้จ๊อย คือ การนำไม้ที่จะทำนั้นมาตีร่องทำเป็นฟันปลาทั้ง สองด้านแล้วนำมาเชื่อมต่อประสานให้แข็งแรงด้วยกาวลาเท็กซ์อย่างดีที่ทรงคุณภาพ โดยขนาดที่ขายอยู่ตามท้องตลาด

 

มีขนาด 1"x1.5"x2.5 m , 1"x2"x2.5 m ฯลฯ     1 มัดมี 10 เส้น

รูปแบบการต่อไม้จ๊อยมี 2 แบบ คือ

1.ฟิงเกอร์จ๊อย ไม้ชนิดนี้จะเห็นเป็นฟันปลาระหว่างรอยต่อทางด้าน หน้ากว้างของไม้เป็นที่หาซื้อได้สะดวกตามร้านทั่วไป เป็นที่นิยมของช่างทั่วไป

2.บัทท์จ๊อย ไม้ชนิดนี้จะเห็นฟันปลาด้านสันขอบความหนาของไม้ จะค่อนข้างหายากเพราะวิธีการผลิตยากกว่า คนไม่นิยมใช้

ชนิดของไม้โครง-ไม้จ๊อย มีหลายชนิด ดังนี้

- ไม้จ๊อยเบญจพรรณ คุณสมบัติเป็นไม้ตรง ไม่บิดตัว รับแรงได้ดี หนักแน่น มั่นคง ข้อเสียคือ เนื้อแข็งแต่ไม่เหนียว

   ค่อนข้างทำงานยาก ตอกตะปูยาก

- ไม้จ๊อยทุเรียน คุณสมบัติเป็นไม้ตรง ไม่บิดตัว คงรูป เมื่อทิ้งไว้  เป็นไม้เนื้ออ่อน เบา การยึดเกาะพวกเกลียวปล่อย 

   ตะปูค่อนข้างดี 

 

Visitors: 391,394