ไม้อัดสัก (TEAK PLYWOOD)

ไม้อัดสัก

 ไม้อัดสัก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบสมดุล โดยการเอาแผ่นวีเนียร์ (เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตมาจากต้นสัก) มาแปะทับบนแผ่นไม้อัด ลักษณะที่สำคัญคือ การจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่นมีแนวเสี้ยนขวางตั้งฉากกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุด ด้วยคุณสมบัติพิเศษไม้อัดสักคือ ใช้กาว E2 ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มาตรฐานยุโรป ไม้อัดสักมีหลายลายให้เลือก ขนาดมาตรฐาน คือ 1220*2440 มม. ความหนา 4.0 มม., 6.0 มม., 10 มม.

 


 • saithongplywood_ไม้อัดสักอิตาลี.jpg
  ไม้อัดสัก อิตาลีลายเส้นตรง ไม้อัดสักอิตาลีเส้นตรง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบสมดุล โดยการเอาแผ่นวีเนียร์ (เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตมาจากต้นสัก) มาแปะทับบนแผ่นไม้อัด ...

 • saithongplywood_ไม้อัดสักอิตาลีภูเขา.jpg
  ไม้อัดสัก อิตาลีลายภูเขา ไม้อัดสัก อิตาลีภูเขาหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบสมดุล โดยการเอาแผ่นวีเนียร์ (เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตมาจากต้นสัก) มาแปะทับบนแผ่นไม้อัด ลักษ...

 • saithongplywood_ไม้อัดสักธรรมชาติ.jpg
  ไม้อัดสัก ธรรมชาติลายเส้น ไม้อัดสักธรรมชาติหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบสมดุล โดยการเอาแผ่นวีเนียร์ (เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตมาจากต้นสัก) มาแปะทับบนแผ่นไม้อัด ลักษณะท...

 • saithongplywood_ไม้อัดสักธรรมชาติภูเขา.jpg
  ไม้อัดสัก ธรรมชาติลายภูเขา ไม้อัดสัก ธรรมชาติหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบสมดุล โดยการเอาแผ่นวีเนียร์ (เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตมาจากต้นสัก) มาแปะทับบนแผ่นไม้อัด ลักษณ...
Visitors: 390,351