วีว่าบอร์ด สไมล์บอร์ด

วีว่าบอร์ด สไมล์บอร์ด ขนาด6 มิล,8มิล,10มิล,12มิล,16มิล,20มิล และ 24มิล มีทุกขนาด


วีว่าบอร์ด ขนาด 1200*2400*6 มิล

วีว่าบอร์ด ขนาด 1200*2400*8 มิล

วีว่าบอร์ด ขนาด 1200*2400*10 มิล

วีว่าบอร์ด ขนาด 1200*2400*12 มิล

วีว่าบอร์ด ขนาด 1200*2400*16 มิล

วีว่าบอร์ด ขนาด 1200*2400*20 มิล

วีว่าบอร์ด ขนาด 1200*2400*24 มิล

ไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ วีว่าบอร์ด
วีว่า บอร์ด คือแผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ (Wood Cement Board) ผลิตโดยการนำไม้สกัดย่อยผสม ซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ และสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาผสมกัน ส่วนผสมดังกล่าวจะถูกนำไปโปรยบนแบบเหล็กด้วยกรรมวิธีพิเศษ เพื่อเข้าแบบเหล็กพร้อมผสมส่วนผสมต่างๆแล้วนำไปซ้อนทับและอัดด้วยเครื่องอัดแน่นแรงกดสูง เพื่อให้ได้แผ่น วีว่าบอร์ด ตามความหนาที่ต้องการ และกดไว้ใต้แรงดันจนกว่าซีเมนต์จะแข็งตัว หลังจากถอดแบบแล้ว แผ่นจะถูกเก็บรักษาไว้จนได้ความแข็งแรง แล้วนำไปผ่านการอบเพื่อลดความชื้น และตัดให้ได้ขนาดมาตรฐาน ก่อนผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียดและส่งออกจำหน่าย

      แผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ วีว่า บอร์ด นำคุณสมบัติเด่นของส่วนผสมหลักสองชนิด คือ ไม้และซีเมนต์ มารวมไว้ด้วยกัน

การใช้งาน แผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ วีว่า บอร์ด
- ผนังภายนอก
- ผนังภายใน
- ผนังโชว์ผิว
- ผนังปิดอาคาร
- ผนังตีซ้อนเกล็ด
- ผนังเปียก
- ฝ้าเพดาน
- แผ่นรองใต้หลังคา
- พื้นลอย

คุณสมบัติ แผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ วีว่า บอร์ด 
*แข็งแรงทนทาน กันน้ำ กันเชื้อรา 

วีว่า บอร์ดได้ เพราะผ่านการอัดด้วยแรงกดสูง ส่วนผสมที่ เป็นไม้จึงถูกครอบคลุม

และผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกับซีเมนต์ นอกจากนั้นเชื้อรายังไม่สามารถเติบโตบน

แผ่นวีว่า บอร์ดได้ เนื่องจากมีสภาวะที่เป็นด่าง
*ป้องกันไฟ
ผ่านการทดสอบการทนไฟตามมาตรฐาน BS 476 ข้อ 6 และ 7 จัดเป็นวัสดุประเภท
O หรือ virtually non-combustible ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยามเกิดเพลิงไหม้
และระบบผนังที่สร้างจาก วีว่า บอร์ด ผ่านการทดสอบ ข้อ 22 สำหรับผนังทนไฟ

1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง
*ป้องกันความร้อน
ด้วยส่วนผสมของไม้ ทำให้ วีว่า บอร์ด มีค่าการนำความร้อน (ค่า K) ต่ำกว่า 0.125
W/m?C ซึ่งต่ำสุดในบรรดาวัสดุแผ่นเรียบที่ใช้งานภายนอกได้ ช่วยให้อาคารเย็น

สบายและช่วยประหยัดพลังงาน
*ป้องกันเสียงรบกวน
ความหนาแน่นที่สูงถึง 1100 -1300 กก./ม.3 ทำให้ วีว่า บอร์ด สามารถป้องกันเสียง
รบกวนได้เป็นอย่างดี
*ทำงานง่าย ติดตั้งรวดเร็ว
สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการที่ใช้กับไม้ทั่วไปทำงานกับ วีว่า บอร์ด ไม่ว่าจะเป็น
การเลื่อย ตัด เจาะ ตอกตะปู อีกทั้งการติดตั้งระบบแห้ง สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
ไม่เลอะเทอะ
*ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
ไม้ที่นำมาใช้ผลิตเป็นไม้ปลูกโตเร็ว ยังสามารถใช้งานทดแทนได้เป็นอย่างดี
และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ามาก
*ปลอดภัย
ปลอดจากส่วนผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสารใยหิน (Asbestos) หรือ
กาวยูเรีย ฟอมัลดีไฮน์ที่พบในวัสดุก่อสร้างอื่น
*ประหยัด
นอกจากจะมีราคาไม่แพงแล้ว แผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ วีว่า บอร์ด ยังช่วย
ประหยัดทั้งค่าแรงงานก่อสร้าง และค่าฐานรากอาคาร

ขนาดมาตรฐาน : 1200 มม. x 2400 มม.


ความหนา และน้ำหนัก

   ขนาด  6 มม.    น้ำหนัก 24 กก./แผ่น

   ขนาด  8 มม.    น้ำหนัก 32 กก./แผ่น

   ขนาด 10 มม.   น้ำหนัก 40 กก./แผ่น

   ขนาด 12 มม.   น้ำหนัก 48 กก./แผ่น

   ขนาด 16 มม.   น้ำหนัก 65 กก./แผ่น

   ขนาด 18 มม.   น้ำหนัก 70 กก./แผ่น

   ขนาด 20 มม.   น้ำหนัก 81 กก./แผ่น

   และขนาด 24 มม.น้ำหนัก 97 กก./แผ่น

 

Visitors: 391,394