ไม้ปาติเกิลบอร์ด (PARTICLE BOARD)

ไม้ปาติเกิล ,ไม้พาร์ติเคิล ,ไม้ปาติเคิล,ไม้ปาร์ติเกิล,ปาร์ติเกิลบอร์ด,ปาติเกิลบอร์ด,ปาติเคิลบอร์ด,พาร์ติเคิล บอร์ด,PARTICLE BOARD

    ไม้ปาติเกิล ,ไม้พาร์ติเคิล ,ไม้ปาติเคิล,ไม้ปาร์ติเกิล,ปาร์ติเกิลบอร์ด,ปาติเกิลบอร์ด,ปาติเคิลบอร์ด,พาร์ติเคิลบอร์ด,PARTICLE BOARD พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARD หรือไม้อัดพาร์ติเคิล เป็นแผ่นวัสดุที่ทำจากไม้ หรือวัสดุอื่นที่มีลิกนิน และเซลลูโลสอื่นๆ เป็นส่วนประกอบในลักษณะที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำมารวมกันเป็นแผ่นโดยใช้กาวประสานอินทรีย์ร่วมกับความร้อน แรงอัด ความชื้น และตัวเร่งฯ
ประเภทของ พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARD
    1. พาร์ติเคิลบอร์ด PARTICLE BOARD CORE STOCK ได้แก่ พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARD ที่ใช้ไม้บางกระดาษพลาสติก หรือวัตถุอื่น ๆ ทากาวปะหน้าก่อนที่นำไปใช้เช่น COREBOARD CHIPBOARD
      2. พาร์ติเคิลบอร์ด PARTICLE BOARD PANEL STOCK เป็น พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARDที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอื่นปะหน้า สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ผิวหน้าด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านทำด้วยชิ้นไม้ที่สวยงามเช่น FLAKEBOARD WAFERBOARD SHAREBOARD และ SHAVING BOARDเป็นต้น
       3.พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARD FLOOR UNDERLAYMENT เป็น พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARDที่มีความหนา สม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบให้วัตถุอื่นปูพื้นได้เรียบและได้ระดับเดียวกัน
      4. PREFINISHED PARTICLE BOARD ได้แก่ พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARDเพื่อใช้ในงานตกแต่งที่ผ่าน การเคลือบด้วยสีหรือกาวสังเคราะห์จากโรงงาน เช่นเมลามีน
      5. ACOUSTICAL PARTICLE BOARD เป็น พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARDสำหรับใช้เป็นเพดานหรือผนัง ซึ่งทำการปรุรูหรือเซาะร่องเป็นแบบต่าง ๆเพื่อลดการสะท้อนเสียงในห้อง

วัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบพาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARD
       

        วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARDได้แก่ -ไม้หรือวัสดุที่มีลิกนินหรือเซลลูโลส          (เช่นชานอ้อย) ซึ่งแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้หาได้ภายในประเทศ -ไม้ยางพารา มีมากในแถบภาคใต้และภาคตะวันออก -ไม้ยูคาลิปตัสพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ -เศษไม้ มีอยู่ทั่วไปจากโรงเลื่อยและโรงงานไม้แปรรูปที่มีอยู่ทั่วประเทศ -กาว ใช้เป็นตัวประสานให้ชิ้นไม้ประสานกัน โดยใช้กาวชนิดยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ หรือกาวสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อได้จากประเทศใกล้เคียงเช่น มาเลเซีย-WAX และสารเคมีอื่น ๆสามารถจัดซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
กรรมวิธีการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ด กรรมวิธีการผลิตปาติเกิล เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมชิ้นไม้ เมื่อได้ไม้ท่อนมาจะถูกส่งเข้าเครื่องตัดเป็นชิ้นแต่ถ้าเป็นเศษไม้จะส่งเข้าเครื่องตัดชิ้นไม้อีกแบบหนึ่ง หลังจากนั้นจะถูกส่งเข้าไปเก็บในยุ้งเก็บชิ้นไม้ชื้นและส่งไปอบด้วยเครื่องอบชิ้นไม้จนเหลือความชื้นประมาณ 2-3% จึงถูกส่งไปเก็บในยุ้งชิ้นไม้แห้งและส่งต่อไปเข้าเครื่องคัดขนาด (AIRSEPARATOR) ชิ้นไม้ที่ใหญ่เกินขนาดจะถูกส่งเข้าเครื่องย่อยชิ้นไม้ (KNIFFLINK FLAKER)ให้ได้ขนาดที่ต้องการก่อนถูกส่งผ่านไปยุ้งพักและเครื่องชั่งควบคุมน้ำหนัก ส่วนชิ้นไม้ที่ได้ขนาดพอดีก็ถูกส่งผ่านไปยังเครื่องชั่งควบคุมน้ำหนักจากนั้นถึงขั้นตอนการผสมกาวเข้ากับชิ้นไม้แล้วผ่านเข้าเครื่องทำแผ่นชนิดพิเศษ MATHFORMING MACHINE เมื่อได้แผ่นชิ้นไม้ที่ทำเรียบร้อยแล้วจะเคลื่อนตัวบนสายพานเหล็กใต้เครื่องทำแผ่นไปเข้า MENDE PRESS ซึ่งจะถูกอักระหว่างลูกกลิ้งร้อนตัวใหญ่ (HEATED PRESS DRUM)กับตับลูกกลิ้งอัดเล็ก (PRESSURE ROLLS) ต่อเนื่องกันไปที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสซึ่งจะได้ พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICALEBOARD ที่มีความยาวต่อเนื่องกันไปการผลิต พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARDจะเกิดฝุ่นอันเนื่องจากการขัดแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARD โรงงานเหล่านี้ มีการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น เพื่อกำจัดมลภาวะทางอากาศอันอาจจะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและฝุ่น ฝุ่นเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะทำเป็นเชื้อเพลิงในขบวนการผลิต อีกส่วนหนึ่งจะนำกลับมาใช้ผลิตแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARDใหม่และฝุ่นที่ละเอียดสามารถจำหน่ายให้กับผู้ผลิตธูปได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
เทคโนโลยี ในปัจจุบันการผลิต พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARD ได้มีการคิดค้นเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยควบคุม โดยใช้คนงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้น เครื่องจักรที่เกี่ยวกับ พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARDมีผู้ผลิตหลายประเทศ แต่นิยมได้แก่ เยอรมัน อเมริกา สวีเดน ฟินแลนด์อิตาลี
ต้นทุนการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ด ต้นทุน พาร์ติเคิลบอร์ดPARTICLE BOARD ที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุดิบที่เป็นกาว รองลงมาได้แก่ ไม้ สารเคมี และต้นทุนอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์พาร์ติเคิลบอร์ด

          พาร์ติเคิลบอร์ดPARIICLE BOARD ที่ขายในประเทศมี 2 ชนิด คือชนิดเปลือย (SANDING BOARD) ได้แก่  ไม้บอร์ดที่ขัดผิวเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปปิดกระดาษหรือฟอยล์ (FOIL)และชนิดเคลือบ   (MELAMINE FACED BOARD) ซึ่งจะเคลือบด้วยเมลามีนฟิล์มสีและลายต่าง ๆ โดยทั่วไปจะมีสีขาว สีพื้น อื่น ๆ อาทิ ครีม น้ำตาลและลายไม้ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะชนิดเปลือย

มีขนาดมาตรฐาน 1220*2440 มม. และความหนามีดังนี้

พาร์ติเคิลบอร์ด9 มม.

พาร์ติเคิลบอร์ด12 มม.

พาร์ติเคิลบอร์ด15 มม.

พาร์ติเคิลบอร์ด16 มม.

พาร์ติเคิลบอร์ด18 มม.

พาร์ติเคิลบอร์ด19 มม.

พาร์ติเคิลบอร์ด25 มม.

 
Visitors: 388,283