ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำไทรทอง รุ่น S.T.P.PLYWOOD BY ไม้อัดไทรทอง

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำS.T.P.PLYWOOD BY ไม้อัดไทรทอง ผลิตมาจากไม้อัดชนิดภายนอก ที่อัดด้วยกาวกันน้ำ เคลือบผิวด้วยแผ่นฟิล์มสีดำทั้ง 2 ด้าน ป้องกันด่างและความชื้นได้เป็นพิเศษ สามารถถอดแบบง่าย ทำให้พื้นผิวคอนกรีตเรียบและสวย อีกทั้งขอบทั้ง 4 ด้าน ของไม้อัดเคลือบฟิล์มดำS.T.P. PLYWOOD BY ไม้อัดไทรทอง ยังเคลือบกาวกันน้ำมาจากโรงงาน

จำนวนครั้งในการใช้งาน 3-4 ครั้ง

(** จำนวนครั้งในการใช้งานจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ใช้ การบำรุงรักษาและการจัดเก็บ รวมถึงสภาวะอากาศ**)

 

 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ S.T.P. PLYWOOD BY ไม้อัดไทรทอง

 - กรณีมีการตัดไม้แบบเป็นชิ้นให้ทาส่วนที่ตัดด้วยสีกันน้ำก่อนการใช้งาน

 - ควรหลีกเลี่ยงรอยขูดขีด หรือ ตะปูบนผิวไม้อัดเคลือบฟิล์มดำS.T.P. PLYWOOD BY ไม้อัดไทรทอง หากมีรอย

    ให้ทาสีกันน้ำก่อนใช้งาน

 - ไม่ควรใช้เครื่องจี้คอนกรีต กระแทกกับแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์มดำS.T.P. PLYWOOD  BY ไม้อัดไทรทอง

 - หลังจากการใช้งานไม้อัดเคลือบฟิล์มดำS.T.P. PLYWOOD BY ไม้อัดไทรทอง ครั้งแรก ก่อนใช้งานครั้งต่อไป

    ควรทำความสะอาดและทาด้วยน้ำมันหรือแว๊ก

 

 

 

 

 

Visitors: 347,541