ไม้จ๊อยเบญจพรรณ ขนาด 1 x 2 x 2.5 M.

ไม้จ๊อยเบญจพรรณ

ไม้จ๊อย ไม้จ๊อย ไม้จ๊อยส์ ไม้โครง ไม้จ๊อยท์             ไม้ฟิงเกอร์จ๊อย

ไม้จ๊อยเบญจพรรณ ขนาด 1 x 2 x 2.5 M.

ไม้จ๊อยต่อแน่น แข็งแรง น้ำหนักดี

สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำโครง เน้นแข็งแรง      ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี

1 มัด มี 10 เส้น

 

       


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 388,283