ระยะเวลาการถอดไม้แบบ

ระยะเวลาการถอดไม้แบบ ตามมาตราฐานฯ กรมโยธาธิการ

มาตราฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

มยธ. 101 - 2533 กำหนดระยะเวลาการถอดไม้แบบหล่อคอนกรีตดังต่อไปนี้

2.13.4 แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะได้กำหนดเวลา การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับการกระทบกระเทือน และให้ถือกำหนดเวลาการถอดแบบดังต่อไปนี้

แบบข้างคาน กำแพง ฐานราก 2 วัน

แบบข้างเสา 3 วัน

แบบล่างรองรับพื้น - คาน 14 วัน และเมื่อถอดแล้วให้ค้ำตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสมไว้อีก 14 วัน

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ซึ่งให้ถือกำหนดถอดแบบได้ทั้งหมดเมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน

   • ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG PREMIUM-8.jpg
    ข้อเสนอแนะในการใช้ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG เพื่อให้การใช้งานผลิตภัณฑ์ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ SAITHONG สามารถใช้งานได้ครบตามจำนวนครั้ง ที่กำหนด ทางเราจึงมีข้อเสนอแนะในการใช้งาน ไม้...

  • www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 มิล AA2.jpg
    ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำSAITHONGเมื่อมีการตัดใช้งาน ไส้ไม้ ไม่กลวง และไส้แน่นตลอดทั้งแผ่น ไม้อัดยางเกรด A เมื่อมีการตัดใช้งาน ไส้ไม้ ไม่กลวง และไส้แน่นตลอดทั้งแผ่น
Visitors: 392,979