ทอดกฐินประจำปี วันอาทิตย์ที่3 พฤศจิกายนพ.ศ.2556

ห.จ.ก.ไทรทองไม้อัด ได้มีการจัดทอดกฐินมหากุศล ประจำปีพ.ศ.2556

  ทาง ห.จ.ก.ไทรทองไม้อัด ได้มีการสืบทอดประเพณีของศาสนาพุทธมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่เปิดกิจการ ซึ่งเงินสมทบร่วมทำบุญ ส่วนหนึ่งมาจากผลกำไรที่ได้จากลูกค้าทุกๆท่านที่มาอุดหนุนและไว้วางใจ ห.จ.ก.ไทรทองไม้อัด และเนื่องจากทางวัดดอนไชย อ.ปัว จ.น่าน เป็นวัดที่ห่างไกลความเจริญ และพระบุโอสถมีสภาพทรุดโทรมมาก ทาง ห.จ.ก.ไทรทองไม้อัด จึงได้ริเริ่มนำคณะชาวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมจัดทำการทอดกฐินเพื่อบรูณะวัดและสร้างพระอุโบสถหลังใหม่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ใช้ทำประกอบพิธีทางศาสนสงฆ์และชาวบ้านใช้เพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนาสืบต่อไป โดยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันปี 2556 จึงขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศล ในครั้งนี้ กฐินมหากุศลปี 2556 มีการยกช่อฟ้า ช่อเอก เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างวิหารพระอุโบสถให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

                                            ทอด ณวัดดอนไชยอำเภอปัวจังหวัดน่าน

                        วันอาทิตย์ที่3 พฤศจิกายนพ.ศ.2556 ขึ้น1 ค่ำเดือน12 ปีมะเส็ง

          ด้วยทางวัดดอนไชย ได้ดำเนินการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แล้วเสร็จบางส่วน แต่เนื่องจากทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอยู่อีกมาก เพื่อให้การดำเนินการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แล้วเสร็จลุล่วง   จึงใคร่ขอบอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายโปรดร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินมหากุศลครั้งนี้ตามศรัทธา เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างวิหารพระอุโบสถดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในการทอดกฐินครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันยกช่อฟ้าช่อเอก เพื่อดำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป                

          ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อมทั้งเทพ เทวดา ทุกท่าน จะบันดาลให้ลูกค้าทุกท่านที่มีจิตศรัทธาที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้พร้อมด้วยครอบครัวท่านทั้งหลาย จงประสพแต่ความสุขความเจริญจตุรพิธชัยมงคล เจริญด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสมความปราถนาทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่    2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  

                      เวลา 06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพแวะนมัสการพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก  จากนั้นเดินทางสู่ จ.น่าน 

วันอาทิตย์ที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556    

                      เวลา 09.00 น. ร่วมกันยกช่อฟ้า ช่อเอก

                      เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 เวลา 14.00 น. ร่วมกันทอดกฐิน

                      เวลา 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น แบบขันโตก

วันจันทร์ที่   4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556     

                      เวลา 06.00 น. ออกเดินทางขึ้นดอยภูคาแวะนมัสการเจ้าพ่อภูคา พร้อมทั้งชมดอกชมพูภูคาหนึ่งเดียวในโลก ต้นไม้พันธุ์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก

                      เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักสงฆ์ มงคลเจริญสุข บ้านดงภูผาบ่อเกลือ

                                              และร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้ยังมีสำนักสงฆ์วัดนาคอกมาเข้าร่วมทำ

                                              บุญซึ่งสำนักสงฆ์ทั้งสองแห่งนี้อยู่ในถิ่นทุรกันดารมาก

                                              และอยู่ติดระหว่าง ชายแดน ไทย-ลาว หลังเสร็จจากการทำบุญ เดินทางไป

                                              ชมบ่อเกลือ  มหัศจรรย์บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาน่านแห่งเดียวในโลก แล้วพักที่ดอยภูคา 1 คืน

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

                      เวลา 07.00 น.  ออกเดินทางจาก จ.น่าน กลับสู่กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

        

#1 โดย: ทัพพ์ธัญ [IP: 124.120.159.xxx]
เมื่อ: 2013-11-05 12:58:50
ยอดเงินกฐินมหากุศล ณ วัดดอนไชย จ.น่าน
วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556
ยอดเงินรวม 641,645.50 บาท

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 391,394