ผลงานของเรา

 ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล_www.saithongplywood.com

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : อาคารสำนักงาน 36 ชั้น , 26 ชั้น

   ถานที่ก่อสร้าง          : RAMA 9

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล

                                                                                                                             SAITHONG GOLD

 

 

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : ศูนย์สรรพสินค้า 8 ชั้น  2 อาคาร

   ถานที่ก่อสร้าง          : ย่าน อนุสาวรีย์ชัย

                                                                                  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                                                                                             ต้นไทร,TRIPLE A

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com 

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : ศูนย์สรรพสินค้า 8 ชั้น  2 อาคาร

   สถานที่ก่อสร้าง          : RAMA 9

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                                                                                             ต้นไทร

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com 

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : ศูนย์สรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์

   ถานที่ก่อสร้าง          : ย่านปทุมวัน

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                           ต้นไทร

 

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : อาคารสูง 15 ชั้น  2 อาคาร

  สถานที่ก่อสร้าง          : ย่านบางเขน

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                   SAITHONG DIAMOND

 

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : อาคารสูง 32 ชั้น  2 อาคาร

  สถานที่ก่อสร้าง          : ย่านพัทยา

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                   SAITHONG DIAMOND

 

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า 8 ชั้น

 สถานที่ก่อสร้าง     : ย่าน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ    

                                                                 S.T.P. PLYWOOD

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า

  สถานที่ก่อสร้าง : ย่าน บางพลี

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล

 

                                                  SAITHONG GOLD

 

 

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า ชื่อดัง 4 ชั้น 

   ถานที่ก่อสร้าง          : ย่าน บางพลี

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                           ต้นไทร

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า 4 ชั้น

 สถานที่ก่อสร้าง     : ย่าน นิคมลาดกระบัง

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ    

 

                                                         S.T.P. PLYWOOD

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น

 สถานที่ก่อสร้าง     : ย่าน ถนนพุทธมณฑล

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ    

 

                                                                                                                                           S.T.P. PLYWOOD

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : หมู่บ้านสุดหรู

   สถานที่ก่อสร้าง          : ย่าน วัชรพล

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                                  TRIPLE  A

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โรงงานชื่อดัง

 สถานที่ก่อสร้าง     : จ.สุพรรณบุรี

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ    

 SAITHONG DIAMOND, S.T.P. PLYWOOD

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โรงแรมหรู 5 ดาว

 สถานที่ก่อสร้าง     : อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ    

 

                                                                                                                                             S.T.P. PLYWOOD

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า

 สถานที่ก่อสร้าง     : ย่านนิคมเหมราช จ.ระยอง

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ  

                                  ต้นไทร

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า

 สถานที่ก่อสร้าง     : ย่านนิคมเหมราช จ.ระยอง

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ    

 

                                                                                                                                                S.T.P. PLYWOOD

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า

   สถานที่ก่อสร้าง          : นิคมเหมราช จ.ระยอง

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                 SAITHONG PREMIUM

 

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 5 ชั้น

 สถานที่ก่อสร้าง     : ย่านรัชดา

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ    

                                                         S.T.P. PLYWOOD

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล_www.saithongplywood.com

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น

  สถานที่ก่อสร้าง : จ.ขอนแก่น

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล

 

                                                  SAITHONG GOLD

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น

 สถานที่ก่อสร้าง     : จ. อุดรธานี

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ   

                                                    S.T.P. PLYWOOD

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า 4 ชั้น

 สถานที่ก่อสร้าง     : ย่านถนนกำนันแม้น

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ   

                                                    S.T.P. PLYWOOD

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น

   สถานที่ก่อสร้าง     : ย่านถนนสุขุมวิท

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ   

                                            S.T.P. PLYWOOD

 

 

 

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : อาคารจอดรถ

  สถานที่ก่อสร้าง : RAMA 3

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล

                                                  SAITHONG GOLD

 

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

 ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : เขื่อนกั้นน้ำ

  สถานที่ก่อสร้าง          : ปากเกร็ด

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                 ต้นไทร, SAITHONG DIAMOND

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.comไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : หอพักนักศึกษา

   สถานที่ก่อสร้าง          : จ.นครปฐม

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ   

                                            S.T.P. PLYWOOD

 

 

 ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com                                                      

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : วัด

  สถานที่ก่อสร้าง          : นครราชสีมา

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                             ต้นไทร

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น

  สถานที่ก่อสร้าง          : ย่านอนุสาวรีย์ชัย

ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล

                                   SAITHONG GOLD

 

 

 

 

 

 

 

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โรงแรม

   สถานที่ก่อสร้าง          : ย่านสีลม

ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล

                                     SAITHONG GOLD

 

 

 

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โรงพยาบาลเสรีรักษ์

   สถานที่ก่อสร้าง          : ถ.เสรีไทย

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ   

                                            S.T.P. PLYWOOD

 

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com
  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : อาคารสูง 8 ชั้น  2 อาคาร

  สถานที่ก่อสร้าง          : RAMA 3

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                   SAITHONG DIAMOND

 

 

 

 

www.saithongplywood.com_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_saithong_premium ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โรงแรมหรูกลางเมือง

   สถานที่ก่อสร้าง          : สุรวงศ์

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                 SAITHONG PREMIUM

 

 

saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำstpplywood

 ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com  

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น 3 อาคาร

   สถานที่ก่อสร้าง          : บางนา

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ   

                                            S.T.P. PLYWOOD

 

 

 

 

saithongplywood_ไม้อัดเคล์อบฟิล์มดำต้นไทรไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : อาคาร 8 ชั้น 2 อาคาร

  สถานที่ก่อสร้าง          : เกษตรนวมินทร์

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                             ต้นไทร

 

 

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_www.saithongplywood.com  

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 36 ชั้น 2 อาคาร

   สถานที่ก่อสร้าง          : RAMA 9

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                     TRIPLE  A

 

 

www.saithongplywood.com_saithong_diamond  

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น 2 อาคาร

   สถานที่ก่อสร้าง          : สาธร

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน: ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                   SAITHONG DIAMOND 

 

 

 

 ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำต้นไทร

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โรงงานปูน TPI

  สถานที่ก่อสร้าง          : จ.สระบุรี

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ใช้งาน : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                                  ต้นไทร

 

 

saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำstpplywood

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น

                                     ย่านสุขุมวิท

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้ :ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                      S.T.P.PLYWOOD

 

 

 

 

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำtriple_a

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : ทาวน์โฮม 4 ชั้น จ.หัวหิน

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้  :ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                  TRIPLE A

 

 

 

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำต้นไทร

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า จ.ฉะเชิงเทรา

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้  : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                ต้นไทร

 

 

  

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำstpwood

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น

                                      ย่านเจริญนคร

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้ : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                         S.T.P.PLYWOOD

 

 

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำsaithongpremium

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด  8 ชั้น 2 อาคาร

                                        ย่านสวนพลู

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้ : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                        SAITHONG PREMIUM

 

 

 

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำต้นไทร

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โกดังเก็บสินค้า อ.บางปะกง

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้ :ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                       ต้นไทร

 

 

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_saithongpremium

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด  8 ชั้น 3 อาคาร 

                                      ย่านลาดพร้าว

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้ : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                       SAITHONG PREMIUM

 

 

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำต้นไทร

    ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 5 ชั้น 5 อาคาร 

                                    จ.นครศรีธรรมราช

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                       ต้นไทร

 

 

saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิลืมดำ_saithongpremium

   

    ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : อพาร์ตเมนต์  5 ชั้น 2 อาคาร

                                        ย่านลาดพร้าว

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้ : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                            SAITHONG PREMIUM

 

 

  

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำsaithongdiamond

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 30 ชั้น 2 อาคาร

                                       พัทยา

 ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้ : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                      SAITHONG DIAMOND

 

 

  

saithongplywood_saithongdiamond    

  ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : ศาลปกครอง จ.เพชรบุรี

                                        ศาลปกครอง จ.ขอนแก่น

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้ :ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                          SAITHONG DIAMOND

 

 

 

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาลsaithongGOLD 

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด จ.อุดรธานี

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้  : ไม้อัดเคลือบฟิล์ม

                                                      น้ำตาล

                                           SAITHONG GOLD

 

                                            

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_S.T.P.PLYWOOD        

    ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 8 ชั้น ย่านลาดพร้าว

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                           S.T.P.PLYWOOD

 

 

 

 saithongplywood_saithongdiamond

    ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : โรงพยาบาล 8 ชั้น 2 อาคาร

                                          จ.ชลบุรี

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                            SAITHONG DIAMOND

 

 

             saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ_S.T.P.PLYWOOD        

   ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง:อาคารเรียน 7 ชั้น 3 อาคาร

                                     ย่านบางพลี

   ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                          S.T.P.PLYWOOD

 

 

 saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาลsaithongGOLD

    ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : คอนโด 32 ชั้น พัทยา

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้:ไม้อัดเคลือบฟิล์ม    

                                                 น้ำตาล

                                         SAITHONG GOLD

 

 

saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำsaithongdiamond    

 

 ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : อาคารสำนักงาน 3 ชั้น

ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                            

                                   SAITHONG DIAMOND

 

 

 

    ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง: คอนโด 8 ชั้น จ.ชลบุรี

  ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้ : ไม้อัดเคลือบฟิล์ม

                                                     น้ำตาล

                                               SAITHONG GOLD

 

 

saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำS.T.P.PLYWOOD  

     ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : รั้วโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส

                                           ศรีนครินทร์

ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                              S.T.P. PLYWOOD

 

 

saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำต้นไทร

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : อาคารเรียน 4 ชั้น

 โรงเรียนนานาชาติ      ย่านสุขุมวิท

ประเภทไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ใช้:ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

                                                     ต้นไทร

 

 

 

         ทางไทรทองไม้อัดต้องขอขอบพระคุณลูกค้า

จากภาคใต้ ที่ไว้วางใจไทรทองไม้อัดจัดส่งไม้อัด

ไปยังท่านทางเราได้จัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว พนักงานของเราได้จัดเรียงสินค้าด้วยความ

ระมัดระวัง เพื่อไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหาย

ระหว่าง การเดินทางด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ถึงแม้ว่า

สภาพอากาศจะร้อน 

 

ภายใต้สโลแกนของเรา  "ไม้อัดดี มีคุณภาพ บริการประทับใจ" 

 

  

        ทางไทรทองไม้อัดต้องขอขอบพระคุณท่าน

ลูกค้าจากฝั่งลาว ที่ไว้วางใจไทรทองไม้อัดจัด

ส่ง  ไม้ปาติเกิลไปยังประเทศของท่านด้วยดีเสมอ

มา ทางเราได้จัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  

 

 

        อีกหนึ่งผลงานที่ลูกค้าไว้วางให้ไทรทองไม้อัดได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน

 จัดส่งไม้อัดเคลือบฟิล์มดำเพื่อนำไปสร้างบ่อบำบัดนำเสีย จ.สมุทรสาคร และทุกๆโครงของท่าน

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

 

          อีกความภาคภูมิใจของไทรทองไม้อัดที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราจัดส่งไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ให้ลูกค้าสร้างอาคาร 6 ชั้น ย่าน ถ.กำแพงเพชร ขอขอบพระคุณท่าน

ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

              อีกหนึ่งโครงการของลูกค้าที่เชื่่อมั่นในคุณภาพไม้อัดเคลือบฟิล์มดำของไทรทองไม้อัด

 ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม 2 อาคาร จำนวน 7 ชั้น

ย่าน ถ.รามอินทรา และทุกๆโครงของท่าน ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง 

                            saithongplywood_ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำstpplywood 

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนไทรทองไม้อัด ไว้วางใจคุณภาพไม้อัด

เคลือบฟิล์มดำเกรด AAA ของเราด้วยดี   ตลอดมา ไม่ว่าจะโครงการไหนก็ไว้วางใจให้เราเป็น

ส่วนหนึ่งในการก่อสร้างโครงการทุกโครงการ  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 388,282